30ХГСА

Наименование ГОСТ Цена
Пруток ст 30ХГСА Ф25,0 50.00
Пруток ст 30ХГСА Ф60,0 50.00
Пруток ст 30ХГСА Ф40,0 50.00
Пруток ст 30ХГСА Ф50,0 50.00
Пруток ст 30ХГСА Ф65,0 50.00
Пруток ст 30ХГСА Ф70,0 50.00
Пруток ст 30ХГСА Ф95,0 50.00
Пруток ст 30ХГСА Ф120,0 50.00
Пруток ст 30ХГСА Ф160,0 50.00
Пруток ст 30ХГСА Ф150,0 50.00